Många av de allra mest populära hundraserna som finns i dag är i grund och botten raser som använts vid jakt. Hundarna har ofta flera bra egenskaper som hundägare vill ha, detta oavsett om man vill jaga med sin hund eller inte. Jakthund är överlag ett mycket stort begrepp och iImage result for Jakthund Raser regel finns det inga hundar som inte haft förfäder som använts inom jakten. Denna regel gäller oftast också för flera hundar som i dagens läge inte brukar ses i jaktsammanhang. Detta beror ofta på att aveln av den aktuella rasen inte längre vill ta fram hundar som ska jaga, utan istället användas till utställningar och sällskap.

Hundraser i förändring

En hundras där man verkligen kan se denna utveckling är King Charles Spaniel. Från början användes denna hund till olika former av jakt, men i dag är det inte vidare troligt att hunden skaffas just för det ändamålet. Hunden har genom modern tids avel belagts med många hälsoproblem och det gör att rasen blivit ineffektiv som jakthund. Även pudeln är en hundras som tidigare jagat fågel men i dag riktar aveln in sig på att ta fram hundar som är ämnade för sällskap och tävling. Dessa hundars ursprungliga jaktegenskaper har alltså till stor del avlats bort.

Jakthundsraserna har genom historien använts på flera olika sätt. I dag föredrar dock många jägare att använda olika blandrashundar istället för renrasiga hundar eftersom att jaktegenskaperna i mångt och mycket är borta. Blandraserna har inte avlats för utställning och har därför ett bredare användningsområde.

Ofta kommer en jakthunds egenskaper ofta väl till pass också utanför jakten. En hund som är bra på att spåra kan till exempel hjälpa till att finna människor som gått vilse och den kan också finna djur som skadats i trafikolyckor. Där spelar rasen ingen större roll, utan effektiviteten räknas.