Som hunduppfödare är valpningen alltid ett kritiskt moment. De allra flesta hundar kan vanligen valpa helt själva och allt som oftast sköter de också allt runt omkring valpningen på ett bra och snyggt sätt. Några få raser, som man i regel inte avlar på, kan dock få stora problem med att valpa naturligt och dessa måste man hjälpa. Dock kan man inte bortse från att komplikationer kan uppstå oavsett vilken hundras man avlar på. Många gånger kan hunduppfödare stå där och vara oförberedda. Innan man startar sin hunduppfödning är det därför mycket viktigt att man ser till att läsa på om olika komplikationer som kan inträffa vid en valpning. Man bör också vara väl införstådd med hur man hjälper Image result for Om något går fel vid valpningenen tik med problem. När det väl är dags för tiken att valpa bör alltid minst en reservplan finnas redo både mentalt och i praktiken. Dessutom bör man alltid ha telefonnummer till närmaste veterinär till hands.

Flera saker kan inträffa

När det gäller hundar finns det flera olika komplikationer som kan ske vid en i övrigt normal valpning. Tiken kan vara trött och inte orka. Det kan också vara så att en stor valp inte kan komma ut den naturliga vägen. Om tiken inte är i bra form ökar risken för komplikationer och det finns en stor risk att hon inte kommer att orka. Detta kan också inträffa om tiken stressas. Då kan valpningen bli för tuff. I några fall kan valpar ligga fel och då blir det problem. Värkarna kan ibland avstanna på grund av att en valp dött i magen, eller har rejäla missbildningar. Då måste man se till att hjälpa tiken.

Om en valpning går fel kan både valparna och tiken dö. Allt som oftast är dock veterinärerna mycket duktiga och kan hjälpa tiken. En surrogatmamma är dock bra att ha i beredskap innan valpningen.