Här kan du läsa mer om olika hundraser och om vad de är lämpade att användas till. Hur har aveln förändrat de Image result for Om olika hundraserolika raserna genom tiden?