När man driver ett hundpensionat måste manImage result for Smittsamma parasiter på hundpensionat se upp med alla de smittsamma parasiter som lätt kan sprida sig i miljön. Det finns flera olika parasiter som kan ta sig in på pensionatet och smitta ner flera hundar.

Parasiter som biter och kliar

Loppor och löss är en av de allra vanligaste parasiterna som finns hos hundar. En loppa kan både leva på hunden och i miljön runt omkring den. Djuret suger blod och detta leder allt som oftast till att hunden börjar klia sig. Detta kliande är också det tydligaste tecknet på att loppor smittat hunden. Hela omgivningen måste saneras när smittan är konstaterad. Om det rör sig om löss är dock behovet av sanering inte lika stort. Löss äter päls och suger blod men de lever bara på hunden och de kan enkelt behandlas med schampo eller spot on. Dock måste alla hundar som varit i kontakt med den smittade individen behandlas.

Skabb

Skabb är en annan parasit som dock inte är lika vanlig som loppor och löss. Den allra vanligaste typen av skabb är rävskabb och den ser allt som oftast ut som en inflammation i hundens hud. Skabben kan mycket enkelt smitta genom att man kommer i kontakt med något som en smittad hund rört vid och dessutom om man direkt rör hunden. De vanligaste symptomen är att hunden tappar päls och kliar sig ordentligt. Ofta rodnar också huden. Skabb behandlas genom schamponering med speciella schampon, eller med antibiotika.

Noskvalster

En annan parasit som lätt sprids i omgivningar där mycket hundar rör sig är noskvalster. En hund som smittats börjar nysa och den kan dessutom få mycket svårt att känna olika dofter. När en hund väl smittats kan sjukdomen behandlas men det kan ta lång tid innan hunden blir sitt rätta jag igen. En jakthund kan dessutom bli så sjuk att förmågan att jaga förloras.